CÁC KHUÔN MẪU CƯ XỬ (more…)

Advertisements

HÃY SỐNG VỚI HIỆN TẠI (more…)

TÂM TRÍ CỦA BẠN (more…)

CÁC MỤC TIÊU (more…)

HỌC HỎI TỪ THIÊN NHIÊN (more…)

NGÀY HÔM NAY RẤT QUAN TRỌNG (more…)

Ngày 1 tháng Giêng

Nếu chúng ta muốn cải tạo hoàn cảnh thì trước hết chúng ta phải cải tạo bản thân mình; mà để cải tạo bản thân mình có hiệu quả trước hết chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình.

If we want to change a situation, we first have to change ourselves. And to change ourselves effectively, we first have to change our perceptions. (more…)